Word donateur

Hoewel de voedingswaren kosteloos beschikbaar worden gesteld en alle werk door vrijwilligers wordt verricht heeft de Voedselbank ook structurele onkosten voor verzekeringen, telefoon, energie, brandstof, enzovoort.

Daarom zoeken wij donateurs, liefst structureel maar ook eenmalige bedragen zijn welkom.

Bankrekening: NL66 ABNA 0542 0475 94 t.n.v. Voedselbank Neder-Veluwe.

De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat wil zeggen dat schenkingen en erfenissen die door de stichting worden verkregen, belastingvrij zijn.
Bovendien bestaat de mogelijkheid zogenoemde periodieke schenkingen te doen, waarvan het bedrag geheel aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting (de drempel van 1% van uw inkomen geldt dan niet).
Voorwaarde is dat u zich verplicht gedurende tenminste 5 jaar een vast bedrag aan de stichting te schenken. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de stichting: Robert de Rijke tel 06 5342 7164.

U kunt u aanmelden als donateur via onderstaand formulier:

Aanmeldingsformulier donateurs