Word donateur

Hoewel de voedingswaren kosteloos beschikbaar worden gesteld en alle werk door vrijwilligers wordt verricht heeft de Voedselbank ook structurele onkosten voor verzekeringen, telefoon, energie, brandstof, enzovoort.

Daarom zoeken wij donateurs, liefst structureel maar ook eenmalige bedragen zijn welkom. U kunt ook gericht doneren voor de aanschaf van voedsel via onze webshop www.voedselbanknederveluwe.nl/webshop/. Zo weet u zeker aan welk product uw donatie wordt besteed. In de webshop wordt maandelijks een aantal producten gezet die u kunt ‘bestellen’. Dat kan totdat het doel voor het product bereikt is. Op dat moment wordt het product door de Voedselbank ingekocht. We verdelen het onder al onze klanten in de gemeenten Wageningen, Renkum en Rhenen.

De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat wil zeggen dat schenkingen en erfenissen die door de stichting worden verkregen, belastingvrij zijn.
Bovendien bestaat de mogelijkheid zogenoemde periodieke schenkingen te doen, waarvan het bedrag geheel aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting (de drempel van 1% van uw inkomen geldt dan niet).
Voorwaarde is dat u zich verplicht gedurende tenminste 5 jaar een vast bedrag aan de stichting te schenken. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de stichting: Robert de Rijke tel 06 5342 7164.

Bankrekening: NL66 ABNA 0542 0475 94 t.n.v. Voedselbank Neder-Veluwe.

U kunt u aanmelden als donateur via onderstaand formulier:

Aanmeldingsformulier donateurs