Steun de Voedselbank

Hoewel de voedingswaren kosteloos beschikbaar worden gesteld, heeft de Voedselbank ook behoefte aan materiaal zoals kratjes, koel/vrieskasten, bestelauto etcetera en natuurlijk geld om bijkomende kosten te financieren. Daarbij valt te denken aan kosten voor verzekeringen, telefoon, energie, brandstof, enzovoort.

Een groeiend aantal bedrijven, instellingen, particulieren en service clubs treden reeds op als donateur. Meer gegevens hierover vindt u in ons jaarverslag. Zie voor het laatste jaarverslag: Voedselbank Neder-Veluwe jaarverslag 2022

Daarnaast zijn er nog enkele bedrijven en particulieren die liever in stilte hun bijdrage leveren.

Wilt u ons steunen met een geldelijke bijdrage?

Bankrekening: NL66ABNA054 20 47 594 t.n.v. Voedselbank Neder-Veluwe.

Zie ook volgende pagina:  Hoe kan ik doneren?