Organisatie

De onafhankelijke Stichting Voedselbank Neder-Veluwe e.o. is opgericht in 2007

Contact:   info@voedselbanknederveluwe.nl

Bestuur:

Voorzitter Greet Blom-Zandstra 06 83903769
Secretaris Stan van den Assem 06 19840323
Sociale Zaken Anneke Sijbrand 06 81452729
Penningmeester Robert de Rijke 06 53427164 (alleen voor financiële aangelegenheden)

Voedselbank Neder-Veluwe e.o. is verantwoordelijk voor het gehele proces van het gratis verwerven en ophalen van voedsel en het verdelen ervan over de mensen die daarvoor in aanmerking komen in de drie gemeenten Wageningen, Renkum en Rhenen. Zij verricht die taak vanuit een geoutilleerd en aan de verplichtingen van Voedselbanken Nederland voldoend distributiecentrum in Wageningen en heeft uitgiftepunten in Wageningen, Renkum, Doorwerth, Oosterbeek, Rhenen en Elst (U).

Wij werken samen met de Stichting Voedselhulp Regio Neder-Veluwe die zich richt op ruimhartige ondersteuning van het werk van de Voedselbank Neder-Veluwe e.o., met name door het aankopen van voedsel voor klanten uit alle drie gemeenten. Daarnaast voert de Stichting Voedselhulp Regio Neder-Veluwe acties om extra levensmiddelen te verwerven. Zie voor meer informatie over de Stichting Voedselhulp Regio Neder-Veluwe: www.voedselhulp.com.

De werkzaamheden van de Voedselbank worden uitgevoerd door een groot aantal vrijwilligers (meer dan 150). Alle vrijwilligers zijn tenminste ingewerkt op één taak, velen zijn inzetbaar op meerdere taken:

 • voedsel ophalen
 • pakketten samenstellen of
 • pakketten uitgeven
 • voedselacquisitie
 • schoonmaken van loods, kratten etc.
 • administratie
 • coördinatie van externe projecten
 • zorgen voor publiciteit o.a. in de pers

Coördinatie van de werkzaamheden gebeurt door een groot aantal coördinatoren met de volgende taakverdeling:

 • 9 weekcoördinatoren zijn verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van het voedsel; elke week doet een andere weekcoördinator dienst
 • 1 coördinator voedselveiligheid
 • 1 coördinator klanten en hulpverleners in Wageningen
 • 1 coördinator voor de uitgifte in Renkum
 • 1 coördinator voor klanten en hulpverleners in Renkum
 • 1 coördinator voor de uitgifte en voor klanten en hulpverleners in Doorwerth en Oosterbeek
 • 1 coördinator voor de uitgifte in Doorwerth
 • 1 coördinator voor de uitgifte in Oosterbeek
 • 1 coördinator voor de uitgifte en voor klanten en hulpverleners in Rhenen en Elst (U)
 • 1 coördinator gebouwbeheer
 • 1 coördinator externe projecten
 • 1 coördinator vrijwilligersadministratie
 • 2 coördinatoren planning inzet vrijwilligers
 • 2 coördinatoren planning chauffeurs en bijrijders
 • 1 coördinator samenstelling wekelijkse paklijst