ANBI

De stichting Voedselbank Neder-Veluwe e.o. is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat wil zeggen dat schenkingen en erfenissen die door de stichting worden verkregen, belastingvrij zijn.
Bovendien bestaat de mogelijkheid zogenoemde periodieke schenkingen te doen, waarvan het bedrag geheel aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting (de drempel van 1% van uw inkomen geldt dan niet).
Voorwaarde is dat u zich verplicht gedurende tenminste 5 jaar een vast bedrag aan de stichting te schenken. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de stichting: Robert de Rijke tel. 06 5342 7164.