Klachtenbehandeling

Het kan zijn dat u een klacht heeft over de werkwijze van de voedselbank, één van de medewerkers of bijvoorbeeld een product uit uw voedselpakket.In dat geval kunt u uw klacht indienen bij het bestuur van de Stichting Voedselbank Neder-Veluwe.

Uw klachtbrief kunt u sturen naar:

Stichting Voedselbank Neder Veluwe
T.a.v. de secretaris
info@voedselbanknederveluwe.nl

In uw klachtbrief dient u uw klacht duidelijk te omschrijven. Vermeld daarbij zo mogelijk:

  • de datum en plaats van de gebeurtenis waarover u wilt klagen;
  • de naam van de medewerker en/of de locatie van de voedselbank of het uitgiftepunt waarover u wilt klagen;
  • de naam van het product en de datum van ontvangst van dat product, waarover u wilt klagen.

Afhandelingstijd van klachten

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht stuurt het bestuur u een ontvangstbevestiging.

Binnen 3 weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van het bestuur een inhoudelijke reactie op uw klacht.

Met uw klacht proberen wij onze dienstverlening voortdurend te verbeteren!