Doelstelling

Onze doelstelling

De Voedselbank Neder-Veluwe e.o. wil enerzijds een bijdrage leveren aan de verlichting van (verborgen) armoede en anderzijds wil zij verspilling van voedsel tegengaan. Zij doet dat door kwalitatief goede producten in te zamelen en wekelijks voedselpakketten uit te delen aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven. Bij ons werk maken wij geen onderscheid naar geloof, huidskleur, nationaliteit of leeftijd.

Uitgangspunt van ons beleid is om tegen zo laag mogelijke kosten te zorgen dat mensen die het nodig hebben tijdelijk geholpen worden met voedselpakketten.

Daartoe

  • werken wij samen met hulpverleners;
  • werken we met vrijwilligers die geen geldelijke vergoeding ontvangen;
  • halen we lokaal zoveel mogelijk gratis levensmiddelen op en dragen zo bij aan het tegengaan van verspilling van voedsel;
  • besteden we aandacht aan de voedselveiligheid van alles wat wij uitgeven;
  • ondersteunen wij acties om voedsel te verwerven wanneer het gratis verkregen voedsel ontoereikend is;
  • werven we gelden voor de noodzakelijke kosten.

Als lid van de Vereniging van Voedselbanken Nederland zijn wij gebonden aan het beleid van de vereniging.