Aanvragen

Formulier voor het aanvragen van een periodiek voedselpakket:

NB 1 Wie denkt in aanmerking te komen voor een periodiek voedselpakket dient te voldoen aan de landelijk geldende criteria: zie Criteria.

NB 2 Een aanvraag voor ondersteuning moet altijd ondertekend zijn door een professionele hulpverlener:  zie Hulpverleners.

Tijdens de Coronavirus-crisis wordt een aanvraag soms geaccepteerd zonder controle door een hulpverlener, namelijk ingeval contact met de hulpverlening niet mogelijk blijkt. De uitgifte wordt dan al wel gestart, de controle wordt op een later tijdstip uitgevoerd.

Een aanvraagformulier kan ook per e-mail opgevraagd worden:

Ter bescherming van de privacy van de aanvragers worden alle gegevens die aan de Voedselbank worden verstrekt met de grootst mogelijke zorg behandeld. Het spreekt vanzelf dat deze gegevens niet aan derden worden verstrekt.