Hulpverleners

Hulpverleners / verwijzende instanties kunnen potentiële klanten doorverwijzen of de aanvraag verzorgen.

Uit de toekenningscriteria volgt in welke situaties hulp verleend kan worden. De Voedselbank is er (vooral) voor korte hulpverleningstrajecten. Hulp is in principe al mogelijk gedurende de periode dat de financiële situatie van de potentiële klant nog wordt uitgezocht. Bij twijfel kan overleg met klantcontact gezocht worden:

Het aanvraagformulier en de toekenningscriteria met toelichting zijn hieronder te downloaden.