Hulpverleners

Hulpverleners / verwijzende instanties kunnen potentiële klanten doorverwijzen of de aanvraag verzorgen.

Uit de toekenningscriteria (zie voor download hieronder) volgt in welke situaties hulp verleend kan worden. De Voedselbank is er (vooral) voor korte hulpverleningstrajecten. Hulp is in principe al mogelijk gedurende de periode dat de financiële situatie van de potentiële klant nog wordt uitgezocht. Bij twijfel kan overleg met klantcontact gezocht worden:

(NB Tijdens de Coronavirus-crisis wordt een aanvraag soms geaccepteerd zonder controle door een hulpverlener, namelijk ingeval contact met de hulpverlening niet mogelijk blijkt. De uitgifte wordt dan al wel gestart, de controle wordt op een later tijdstip uitgevoerd.)

Het aanvraagformulier en de toekenningscriteria met toelichting zijn hieronder te downloaden.