Klant worden

Wie zijn onze klanten?

De voedselpakketten zijn bestemd voor alleenstaanden en gezinnen die in armoede leven. Dit ondanks een fijnmazig systeem van sociale voorzieningen in ons land. Het voedselpakket is bedoeld als tijdelijke noodhulp. Om voor een voedselpakket in aanmerking te komen moet men aan strikte, landelijk vastgestelde criteria voldoen.

Een aanvraag wordt altijd gecontroleerd door een professionele hulpverlener. (NB Tijdens de Coronavirus-crisis wordt een aanvraag soms geaccepteerd zonder controle door een hulpverlener, namelijk ingeval contact met de hulpverlening niet mogelijk blijkt. De uitgifte wordt dan al wel gestart, de controle wordt op een later tijdstip uitgevoerd.) De maximale termijn voor hulp is 3 jaar en elke 3 maanden wordt door een professionele hulpverlener gecontroleerd of de situatie verbeterd is en de verstrekking wel of niet voortgezet moet worden.

Uitrekenen of u in aanmerking komt voor een pakket