Vrijwilliger worden

De Voedselbank werkt alleen met vrijwilligers. Dat betekent dat zowel de initiatiefnemers, het bestuur en de vele vrijwilligers zonder enige geldelijke vergoeding een gedeelte van hun vrije tijd besteden aan de Voedselbank. Het uitvoerende werk bestaat onder andere uit:

  • Producten vervoeren (chauffeurs en bijrijders):

– Van de regiobank Arnhem naar het verzamelpunt in Wageningen

– Producten lokaal ophalen

– Pakketten naar de uitgiftepunten brengen

  • Verkregen voedsel op houdbaarheid controleren (voedselcontroleurs)
  • Voedselpakketten samenstellen en de uitgifte verzorgen¬†(pakketmedewerkers)
  • Het klantenbestand bijhouden en het contact met de hulpverleners verzorgen (administratieve krachten)
  • Voedselleveranciers en donoren werven
  • Externe projecten begeleiden
  • Publiciteit en perscontacten verzorgen

Wie belangstelling heeft om als vrijwilliger mee te werken aan de Voedselbank, vindt hier meer informatie:

Wij zijn op zoek naar mensen die bereid en in de gelegenheid zijn om langer dan 6 maanden als vrijwilliger voor de Voedselbank te werken.

Voor diegenen die ons hiermee willen helpen en zich willen aanmelden als vrijwilliger verwijzen wij naar het aanmeldingsformulier hieronder.

Aanmelding als vrijwilliger kan via het aanmeldingsformulier:

Na invulling krijgt u een bevestiging en wordt u in eerste instantie op een reservelijst geplaatst. Zodra er hulp nodig is en u kunt worden ingedeeld wordt met u contact opgenomen.

Indien u er de voorkeur aan geeft het aanmeldingsformulier op papier in te vullen kunt u het downloaden (Aanmeldingsformulier vrijwilligers jan 2020) en het ingevulde formulier opsturen aan:

Voedselbank Neder-Veluwe en Omstreken
Industrieweg 22
6702 DR Wageningen